Stari grad Visoki u 3D

Stari grad Visoki u 3D

Stari grad Visoki

Sajma kože i krzna “VISK 2017”: Izložba na temu kožarstva

Sajma kože i krzna “VISK 2017”: Izložba na temu kožarstva

OTVORENA IZLOŽBA O KOŽARSTVU U VISOKOM KROZ HISTORIJU

Zavičajni muzej Visoko na 39. sarajevskom Festivalu turizma

Zavičajni muzej Visoko na 39. sarajevskom Festivalu turizma

SVEČANO OTVOREN FESTIVAL TURIZMA U SARAJEVU

Mili – Nacionalni spomenici u 3D tehnologiji

Mili – Nacionalni spomenici u 3D tehnologiji

Nacionalni spomenici u 3D tehnologiji

Studenti arheologije u posjeti Visokom

Studenti prve i druge godine arheologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetili su Zavičajni muzej i Franjevački samostan, gdje su imali priliku pogledati etnološku i arheološku zbirku u lapidarijima, te franjevačku biblioteku i muzejsku stalnu postavku „Korijeni Bosne“.
Po riječima demonstratora katedre za arheologiju Edina Bujaka, svrha posjete jeste da budući arheolozi upoznaju kulturno- historijsko i arheološko naslijeđe općine Visoko, a samim tim i BiH.

– Svi znalo koliko je Visoko bogato kulturno- historijskim spomenicima i mislim da će studenti ovim obilaskom steći nova znanja, uvidjeti i još više cijeniti bogatstvo koje ima Visoko i BiH. Izučavajući povijest Bosne studenti mnogo obrađuju Visoko, kao mjesto sa mnogim vrijednim kulturno- historijskim spomenicima, istakao je Bujak. Studenti arheologije, koje je najviše zanimao period Srednjovjekovne države Bosne, imaju predmet Arheološki praktikum u okviru kojeg rade na materijalu ili na
terenu.

-Najbitnije je da naša dugogodišnja saradnja sa Filozofskim fakultetom omogući studentima da rade na arheološkim istraživanjima u Visokom. Uskoro ćemo realizirati jedan istraživački projekat sa prof. Dr. Enverom Imamovićem što je prilika da se angažiraju i studenti. Za ovakav studij je najvažnije da se omogući rad na terenu, gdje će sticati dodatna znanja i iskustva, istakao je prof. Senad J. Hodović,
dikertom Zavičajnog muzeja u Visokom.

(N.O. – Dnevni avaz)