Stari grad Visoki u 3D

Stari grad Visoki u 3D

Stari grad Visoki

Sajma kože i krzna “VISK 2017”: Izložba na temu kožarstva

Sajma kože i krzna “VISK 2017”: Izložba na temu kožarstva

OTVORENA IZLOŽBA O KOŽARSTVU U VISOKOM KROZ HISTORIJU

Zavičajni muzej Visoko na 39. sarajevskom Festivalu turizma

Zavičajni muzej Visoko na 39. sarajevskom Festivalu turizma

SVEČANO OTVOREN FESTIVAL TURIZMA U SARAJEVU

Mili – Nacionalni spomenici u 3D tehnologiji

Mili – Nacionalni spomenici u 3D tehnologiji

Nacionalni spomenici u 3D tehnologiji

Tabačka džamija – Nacionalni spomenici u 3D tehnologiji

Nacionalni spomenici u 3D tehnologiji

Tabačka džamija u Visokom izgradena je u 17. stoljeću i to kao vakuf visokih kožara – tabaka. Smještena je na lijevoj obali rijeke Fojnice i to malo prije njenog ušća u rijeku Bosnu. Do današnjeg dana sačuvana je izvorna arhitektura džamije i ona svojom ljepotom plijeni pažnju. Tabhanska /Tabačka džamija, proglašena je nacionalnim spomenikom 09.10.2003. godine.

Uradio:nvo Setup
Preuredio:Selmir Mujagic

Nacionalni spomenici BiH u 3D.