Stari grad Visoki u 3D

Stari grad Visoki u 3D

Stari grad Visoki

Sajma kože i krzna “VISK 2017”: Izložba na temu kožarstva

Sajma kože i krzna “VISK 2017”: Izložba na temu kožarstva

OTVORENA IZLOŽBA O KOŽARSTVU U VISOKOM KROZ HISTORIJU

Zavičajni muzej Visoko na 39. sarajevskom Festivalu turizma

Zavičajni muzej Visoko na 39. sarajevskom Festivalu turizma

SVEČANO OTVOREN FESTIVAL TURIZMA U SARAJEVU

Mili – Nacionalni spomenici u 3D tehnologiji

Mili – Nacionalni spomenici u 3D tehnologiji

Nacionalni spomenici u 3D tehnologiji

OŠ Safvet-beg Bašagić u posjeti Zavičajnom muzeju Visoko

Učenici drugih razreda OŠ Safvet-beg Bašagić se trenutno nalaze u prostorijama Zavičajnog muzeja Visoko. Ovom prilikom posjetiti će izložbu Razvoj kožarstva i stalnu postavku u lapidariju muzeja.