Arheološka zbirka

Arheološka zbirka Zavičajnog muzeja podijeljena je na dvije osnovne skupine – arheološki materijal
pohranjen u depou muzeja i lapidarij, odnosno zbirka kamenih eksponata izložena u vidu stalnog
postava za sve posjetioce muzeja.

Kolekcija kamenih spomenika sastoji se od rimskih kultnih i
votivnih spomenika, fragmenata srednjovjekovne fortifikacijske arhitekture, osmanskih nadgrobnih
spomenika… Najveći dio arheološkog materijala pohranjen je u depou muzeja gdje se čuvaju eksponati
iz različitih kulturno – historijskih epoha (praistorija, antika, osmanski period, austrougarsko doba).
Izuzetna brojnost pokretnog arheološkog materijala iz praistorijskog doba od čega se naročito ističe
lokalitet Okolište s više od 90 000 jedinica, rezultat je intenzivnih arheoloških istraživanja
praistorijskih lokaliteta (Okolište, Arnautovići, Vratnica, Zbilje, Dvor) koja se provode od osnivanja
muzeja 1953. godine. Svojom reprezentativnošću izdvajaju se bogato ornamentirane posude i glinena
zoomorfna figurica s Okolišta, primjerci željeznih kopalja iz Vratnice i Gračanice te željeznodobne
fibule i dijademe iz Gračanice.

-Ulomak terra sigilata keramike

 

Categories: Zbirke