Author Archives

admin

  Općina Visoko u 2018. godini ulaže 500.000 KM

  OPĆINA VISOKO U 2018. GODINI ULAŽE 500.000 KM U RAZVOJ TURIZMA – VISOKO KROZ NIZ PROJEKATA POSTAJE NEZAOBILAZNA TURISTIČKA DESTINACIJA I MAGNET ZA TURISTE IZ CIJELOG SVIJETA –

  Continue Reading →

  Ulomak kamene ploče sa ucrtanom duplom svastikom sa Starog grada Visoki

  Ulomak kamene ploče sa ucrtanom duplom svastikom sa Starog grada Visoki Foto galerija Video 3D animacija Publikacije Zbirka: Srednjovjekovna zbirka Inventarni broj: Inv. br. 130 Naziv predmeta: Ulomak kamene ploče sa ucrtanom duplom svastikom sa Starog grada Visoki Kategorija: Arhitekstonski ulomak Broj dijelova: 1 Dimenzije: 72 x 50 x 12 cm Godina nastanka / period: Srednji vijek Signatura: Natpis: Natpis na bosanskoj ćirilici Način nabavke: Čišćenje lokaliteta Datum nabavke: 11. […]

  Continue Reading →

  Motiv iz Visokog

  Motiv iz Visokog Foto galerija Video 3D animacija Publikacije   Zbirka: Umjetnička zbirka Inventarni broj: Inv. br. 3 Naziv predmeta: ”Motiv iz Visokog” Autor: Branimir Marinković Kategorija: Slika – ulje na platnu Predjeli i motivi Broj dijelova: 1 Dimenzije: 52 x 80 cm Godina nastanka / period: 1955. Signatura: d. d. u.: B.M. 55. Natpis: Način nabavke: Poklonjeno Datum nabavke: Zavedeno 26.05.1981. Napomena: Obradio/la:

  Continue Reading →

  Sablja sa čeličnim sječivom i koricama

  Sablja sa čeličnim sječivom i koricama Foto galerija Video 3d animacija Publikacije Zbirka: Etnografska zbirka Inventarni broj: Inv. br. 79 i 82 Naziv predmeta: Sablja sa čeličnim sječivom i koricama Kategorija: Oružje Broj dijelova: 2 Dimenzije: Sablja: 90 x 4 cm; korice 80 x 4 cm Godina nastanka / period: Signatura: Natpis: Način nabavke: Poklonjeno Datum nabavke: 06. 10. 1955. Napomena: Obradio/la: Kustos Muzeja

  Continue Reading →

  Stari grad Visoki

  Stari grad Visoki, historijsko područje

  Continue →

  Ulomak terra sigilata keramike

  Ulomak terra sigilata keramike Foto galerija Video 3D animacija Publikacije Zbirka: Arheološka zbirka Inventarni broj: Inv. br. 2158 Naziv predmeta: Ulomak terra sigilata keramike Kategorija: Keramika Broj dijelova: 1 Dimenzije: 8 x 6,3 cm Godina nastanka / period: Rimski period Signatura Natpis Način nabavke Datum nabavke Napomena Obradio/la Kustos – pripravnik Muzeja

  Continue Reading →

  20 para

  20 para Foto galerija Video 3D animacija Publikacije Zbirka: Numizmatička zbirka Inventarni broj: Bez inventarnog broja, ul. k. br. 5 Naziv predmeta: 20 para Kategorija: Novac Broj dijelova 1 Dimenzije r – 31 mm Godina nastanka / period: 1277. h. g. (1860/’61) – sultan Abdulmedžid I (osmanski period) Signatura Natpis: Sultanov pečat (tugra) na arapskom pismu Način nabavke: Poklonjeno Datum nabavke: 21. 04. 1961. Napomena Obradio/la

  Continue Reading →

  Okamenjena školjka

  Okamenjena školjka Foto galerija Video 3D animacija Publikacije Zbirka: Geološko – paleontološka zbirka Inventarni broj: Bez inventarnog broja, ul. k. br. 561 Naziv predmeta: Okamenjena školjka Kategorija: Fosili Broj dijelova: 1 Dimenzije Godina nastanka / period Signatura Natpis Način nabavke: Otkupljeno Datum nabavke: 05. 12. 2008. Napomena Obradio/la

  Continue Reading →

  Pisaća mašina tipa „Adler“

  Pisaća mašina tipa „Adler“ Foto galerija Video 3D animacija Publikacije Zbirka: Zbirka predmeta i oružja I i II svjetskog rata i perioda agresije na R BiH Inventarni broj: Inv. br 108 Naziv predmeta: Pisaća mašina tipa „Adler“ Kategorija: Kancelarijski pribor Broj dijelova: 1 Dimenzije: 27, 5 x 26 x 10 cm Godina nastanka: / period II svjetski rat Signatura Natpis Način nabavke: Poklonjeno Datum nabavke: 1957. Napomena: Mašina je pripadala partizanskom Odredu „Zvijezda“ Obradio/la: Kustos Muzeja

  Continue Reading →

  Sidžil visočkog kadije

  Sidžil visočkog kadije Foto galerija Video 3D animacija Publikacije Zbirka:     Orijentalna zbirka Inventarni broj:    Inv. br.  196 Naziv predmeta:    Sidžil visočkog kadije Kategorija:   Rukopis, administrativni dokument, osmanski jezik Broj dijelova:   40 listova Dimenzije:    47 x 17 cm Godina nastanka / period:    1240-’45. hidžretska godina (1825 – 1829) Signatura: 1 Natpis Način nabavke:    Iz općinskog arhiva Datum nabavke:     1959. Napomena Obradio/la Stručni saradnik

  Continue Reading →