K u l i n

Kulin je časopis Zavičajnog muzeja iz Visokog čiji prvi broj izlazi 2018. i prati domaću i međunarodnu indeksaciju

01. april Poziv za dostavu radova – 30. septembar krajnji rok za predaju radova

Poziv za predaju radova

Call for Papers

 

Poštovane kolegice i kolege,

 

Uredništvo Časopisa za obrazovanje, nauku i kulturu Zavičajnog muzeja Visoko, Kulin, priprema prvi broj. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane da predaju svoje radove. Uputstva za predaju, tehničke karakteristike kao i rokovi predočeni su na oficijelnoj stranici Muzeja.

 

Ako ste zainteresirani za objavljivanje rada u našem Časopisu, preporučujemo Vam da pročitate dostupne informacije kao i upute autorima. Bit će nam drago ukoliko nam pošaljete svoj rad na adresu kulin.zm@gmail.com

 

Autori radova u časopisu mogu objaviti:

a. Izvorni naučni članak

b. Prethodno saopštenje

c. Pregledni članak

d. Stručni članak

 

Radovi trebaju biti pisani u standardnom formatu A4 (prored 1,5 Times New Roman, veličina slova 12). Napomene i fusnote stoje na dnu stranice, a ne na kraju teksta i pišu se proredom 1. Rad ne treba prelaziti više od 15 kartica teksta. Radovi trebaju biti autorski lektorisani.

 

Rukopis treba sadržavati sljedeće dijelove:

 

Naslovna stranica: ime i prezime autora, ustanova u kojoj autor radi, adresa, e-mail adresa, naslov rada, podnaslov rada, prijedlog autora o kategoriji rada (izvorni naučni rad, preliminarno saopćenje, pregledni rad, stručni rad, prikaz).

 

Prva stranica i dalje: naslov; (podnaslov); sažetak koji se piše na jeziku na kojem je rad napisan; ključne riječi na jeziku na kojem je rad napisan; integralni dio teksta; zaključak koji se piše na kraju integralnog dijela teksta i to na jeziku na kojem je rad napisan; popis citiranih izvora i literature. Na kraju teksta, prije popisa izvora i literature, na engleskom jeziku pišu se: naslov, sažetak i ključne riječi.

 

Poželjno je da rad, ukoliko ima potrebe, bude razvrstan po pojedinim poglavljima i odjeljcima, radi cjelovitosti i preglednosti. Naslov se piše velikim slovom, a poglavlja i odjeljci pišu se malim masnim slovima, s tim da se naslov piše veličinom 14, a ostala poglavlja i odjeljci fontom 12.

 

Podaci o izvorima u radu sastoje se od prezimena autora i godine objavljivanja te broja stranice, iako se nekad broj stranice može izostaviti, ukoliko je to irelevantno, i to sve u zagradama, npr. (Redžić, 2002) ili (Redžić, 2002: 158), odnosno, ako je prezime autora integrirani dio teksta, onda se piše Redžić (2002: 158). Kraći citati (do četiri reda) navode se u otvorenim i zatvorenim navodnim znacima, a ako je u pitanju citat duži od četiri reda, onda se citat oblikuje kao poseban odlomak, odvojen praznim redom od ostatka teksta, uvučeno i kurzivom, bez navodnih znakova, radi uočljivosti. Fusnote se ostavljaju za naknadne i dodatne informacije, a ne za bibliografske potrebe.

 

Popis izvora i literature piše se na novoj stranici, abecednim redom prema prezimenima, svaka jedinica u novom redu, ime autora može se pisati punim oblikom ili dati inicijal – bitno je biti konzistentan u navođenju. Ako je u jednoj godini objavljeno više radova istog autora, onda se uz godinu izdavanja piše i malo slovo, npr. (2001, 2001a); ako je u pitanju citat iz nekog časopisa, ili ako je u pitanju citat u kojem je više autora, onda postoji specifičniji princip navođenja bibliografskih podataka. Naslovi knjiga i časopisa pišu se kurzivom, a citirani članci iz časopisa pišu se pod znacima navoda, na primjer:

 

Šabanović, E. Bektić, S. (2017): Ljekovite biljne vrste na Visočici, Dobra knjiga d.o.o, Sarajevo.

 

Ranđelović, N., Ranđelović, V., Hristovski, N. (2012): “Crocus jablanicensis (Iridaceae), a new species from the Republic of Macedonia, Balkan Peninsula“. – Annales Botanici Fennici 49(1-2): 99-102.

 

Šator, M. (2004): “Transmutacija srednjovjekovnog jezika u Kamenom spavaču“, Književni jezik, 22/1–2: 110–122.

 

Za ostale detalje najbolje je konsultirati EASE vodič za autore i prevodioce, dostupan na www.ease.org.uk/publications/author-guidelines. Primjena ovog vodiča uvećava šanse da rad bude prihvaćen.

 

Svi dostavljeni tekstovi podliježu slijepoj recenziji, što znači da recenzenti ne znaju ko je autor teksta koji recenziraju, kao što ni autori nemaju pristup informacijama o tome ko su recenzenti njihovih tekstova.

 

Nakon objavljivanja, Zavičajni muzej u Visokom zadržava prava objavljivanja zajedno s autorom, što znači da ako autor ili Muzej žele ponovo objaviti tekst, moraju obavijestiti drugu stranu o tome i navesti u ponovno objavljenom tekstu da je objavljen uz dozvolu autora ili Muzeja. Treća strana mora tražiti dozvolu i od autora i od Muzeja.

 

Slanjem teksta u Zbornik Muzeja autor garantuje da je tekst originalan, da nije nigdje objavljen, niti je ponuđen nekom drugom časopisu. Nepoštivanje ovog pravila povlači odbijanje teksta i posebnu pažnju redakcije pri prijavljivanju budućih članaka istog autora.

 

Tekst možete poslati na našu e-mail adresu: od 1. aprila do 30. septembra i, ako ga Redakcija prihvati nakon postupka recenziranja, u prvom broju bit će objavljen do kraja decembra ove godine.

 

Categories: Novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *