K u l i n

Kulin je časopis Zavičajnog muzeja iz Visokog čiji prvi broj izlazi 2018. i prati domaću i međunarodnu indeksaciju

Sadržaj

Kulin – Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu
Zavičajni muzej Visoko
Alije Izetbegovića 29
71300 Visoko
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 32 735 495
Fax: +38732 736 267
e-mail: kulin.zm@gmail.com
Kontakt osoba: Tarik Silajdžić

 

Kulin je časopis sa slobodnim pristupom i kompletan je sadržaj korisnicima, odnosno institucijama dostupan besplatno.

 

Korisnicima je dozvoljeno da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili upućuju na puni tekst članaka ili ih koriste u bilo koje zakonom dozvoljene svrhe bez traženja dozvole autora ili izdavača, u skladu sa BOAI definicijom slobodnog