K u l i n

Kulin je časopis Zavičajnog muzeja iz Visokog čiji prvi broj izlazi 2018. i prati domaću i međunarodnu indeksaciju

Misija Časopisa za obrazovanje, nauku i kulturu “Kulin“

Misija Časopisa za obrazovanje, nauku i kulturu “Kulin“ (U daljem tekstu “Kulin“) Muzeja je:

-ponuditi rezultate najnovijih istraživanja u naučnim oblastima koje tretira ovaj časopis,

-unositi nove poglede u proučavanje problema u oblastima koje tretira časopis, uz multidisciplinaran naučni pristup svim činjenicama,

-pratiti naučne aktivnosti kako u Bosni i Hercegovini tako i u svijetu,

-pružiti podršku mladim istraživačima da svojim radovima nađu svoje mjesto u nauci,

-učiniti dostupnim svjetskim bazama podataka naučna istraživanja putem indeksacije u što većem broju relevantnih indeksnih baza.

Vizija Kulina jeste da časopis bude platforma na kojoj će biti predstavljena naučna istraživanja, prije svega bosanskohercegovačkih, ali i svjetskih istraživača i stručnjaka, u pravcu njegovanja i naučnog afirmiranja i promoviranja nauke.

Konačni cilj je indeksacija u bazi podataka Web of Science.