Časopis Kulin

Još jedna WordPress stranica

O Časopisu

Kulin – Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu
Zavičajni muzej Visoko
Alije Izetbegovića 29
71300 Visoko
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 32 735 495
Fax: +38732 736 267
e-mail: kulin.zm@gmail.com
Kontakt osoba: Tarik Silajdžić

Kulin je časopis sa slobodnim pristupom i kompletan je sadržaj korisnicima, odnosno institucijama dostupan besplatno. Korisnicima je dozvoljeno da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili upućuju na puni tekst članaka ili ih koriste u bilo koje zakonom dozvoljene svrhe bez traženja dozvole autora ili izdavača, u skladu sa BOAI definicijom slobodnog pristupa.
Časopis obuhvata sljedeće naučne oblasti:
prirodne i matematičke nauke,
društvene i humanističke nauke, i
kulturu i medije.