Časopis Kulin

Još jedna WordPress stranica

Uredništvo

Izdavač i kontinuitet
Kulin je časopis Zavičajnog muzeja iz Visokog, čiji prvi broj izlazi 2018. i prati domaću i međunarodnu indeksaciju. U prve dvije godine izlaženja planirano je da časopis bude indeksiran u Central and Eastern European Online Library (CEEOL) i EBSCOHost Research Database (EBSCO).

Štampano i elektronsko izdanje
Kulin ima štampano i elektronsko izdanje sa zasebnim ISSN-ovima. Štampana verzija namijenjena je razmjeni i prodaji, a elektronska je dostupna na web stranici časopisa i web stranici Muzeja.

Frekvencija izlaženja
Časopis izlazi jednom godišnje. Prvi broj izlazi u decembru 2018.

Naučna oblast
U časopisu tekstove objavljuju stručnjaci iz oblasti prirodnih, matematičkih i društvenih/humanističkih nauka.

Originalnost i zabrana plagijata
U časopisu objavljuju se originalni izvorni naučni, pregledni i stručni radovi te prikazi iz svih naučnih disciplina prirodnih, matematičkih i društvenih nauka koji do sada nisu objavljeni ni u zemlji ni u inostranstvu, niti su predani nekom drugom časopisu ili publikaciji radi objavljivanja.

Jezik
Jezik časopisa primarno je bosanski, hrvatski i srpski, s apstraktom na engleskom jeziku, s tim da se može objavljivati i na drugim jezicima, ali da apstrakt bude na bosanskom, hrvatskom ili srpskom i na engleskom jeziku. Svi tekstovi trebaju da su u skladu s normom jezika na kojem su pisani.

Finansiranje
Časopis Muzeja finansira Zavičajni muzej, sredstvima dobijenim od prodaje svojih izdanja ili putem prijava na konkurse fondacija, ministarstava i slično.

Plaćanje
Prijavljivanje i objava tekstova su uz kotizaciju. Prvi broj časopisa ne zahtijeva kotizaciju.