UMJETNIČKA ZBIRKA

Kolekcija umjetničkih slika predstavlja najmlađu zbirku Zavičajnog muzeja. Formirana je 1987.
godine i trenutno broji oko 30 slika. Iako se sastoji od relativno malog broja umjetničkih djela, u
kolekciji se nalaze i slike od izuzetnoga značaja i visoke umjetničke vrijednosti poput Pogled na
Visoko Ismeta Mujezinovića iz 1941. godine.

ismet