Kontakt

Zavičajni muzej Visoko
Adresa Alije Izetbegovića broj 29.
Telefon: ++387 32 736 267,
Fax: ++387 32 736 267
E-mail: radovizmv@gmail.com