Sadržaj

 

Obilje nepublicirane historijsko – arheološke građe, porast broja naučno – istraživačkih projekata te sve veća baza stručnih korisnika uslijed edukacije novih generacija arheologa, historičara i historičara umjetnosti, nametnuli su potrebu za stvaranjem medija koji će uspjeti odgovoriti na sve glasnije zahtjeve pristupa i naučne valorizacije stručne muzejske građe. Shodno tome, Zavičajni muzej pokrenuo je inicijativu za osnivanjem svog prvog naučnog časopisa pod nazivom Radovi Zavičajnog muzeja u Visokom.
            U časopisu će se objavljivati radovi iz sljedećih naučnih oblasti:

  • Arheologija
  • Historija
  • Historija umjetnosti
  • Etnologija
  • Muzeologija
  • Filologija
  • Ostale srodne naučne discipline