Čestitka povodom nastupajuće 1439. hidžretske godine

Čestitka povodom nastupajuće 1439. hidžretske godine

U ime Kolektiva Zavičajnog muzeja Visoko te u svoje lično ime, svim građanima islamske vjeroispovijesti upućujem iskrene čestitke povodom nastupajuće 1439. hidžretske godine, sa željama…

Nastavak israživačkih radova na lokalitetu srednjovjekovne utvrde Čajangrad

Nastavak israživačkih radova na lokalitetu srednjovjekovne utvrde Čajangrad

U prostorijama Zavičajnog muzeja jučer je ozvaničen nastavak istraživačkih radova na lokalitetu srednjovjekovne utvrde Čajangrad.

Faktor: Muzej srednjovjekovne Bosne-Mili …

Faktor: Muzej srednjovjekovne Bosne-Mili …

Idejni projekat Ilme Sirčo: Muzej srednjovjekovne Bosne-Mili čuvao bi temelje državnosti naše zemlje Autor: M. Ču. Faktor.ba

Bajramska čestitka

Bajramska čestitka

BAJRAMSKA ČESTITKA

Čestitka povodom Dana općine Visoko i Dana Zeničko-dobojskog kantona

Čestitka povodom Dana općine Visoko i Dana Zeničko-dobojskog kantona

ČESTITKA U POVODU DANA OPĆINE VISOKO I DANA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA 29.08.2017.

Javni poziv za popunu radnog mjesta

JAVNA USTANOVA „ZAVIČAJNI MUZEJ“ VISOKO

Na osnovu članova 7, 8. i 9. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU „Zavičajni muzej” Visoko i odluke Upravnog odbora broj: 03-07-74-01/17 od 24.04.2017. godine,  direktor JU „Zavičajni muzej” Visoko raspisuje:
                                     

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta
                                                                                    

Kustos

1 izvršilac – na  određeno vrijeme do povratka uposlenika sa bolovanja

Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

JU „Zavičajni muzej“ Visoko i to:

1. VSS, Filozofski fakultet, prof. historije, historičar, historičar umjetnosti

2. jedna godina radnog iskustva,

3. položen stučni ispit za kustosa,

4. obavezno poznavanje rada na računaru,

5. poznavanje engleskog

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti slijedeća dokumenta u orginalu ili ovjerenoj kopiji:

– diploma o završenom fakultetu,

– potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu,

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca),

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kustosa,

– uvjerenje ili certifikat o poznavanju rada na računaru (Windows, Excel, Power Point, Internet),

– potvrda/uvjerenje ili certifikat o poznavanja engleskog jezika (najmanje III stepen).

Prijavu sa kraćom biografijom i traženim dokumentima potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave oglasa u sedmičnom listu i web stranici  općine Visoko ili preporučeno na adresu:

Javna ustanova „Zavičajni muzej” Visoko
Alije Izetbegovića broj 29
71 300 Visoko
uz naznaku „Prijava na javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta“.

Direktor JU „Zavičajni muzej” Visoko

mr.sci. Elvedin Šabanović