Sadržaj

 

Obilje nepublicirane historijsko – arheološke građe, porast broja naučno – istraživačkih projekata te sve veća baza stručnih korisnika uslijed edukacije novih generacija arheologa, historičara, historičara umjetnosti, arheologa, etnologa, antropologa, nametnuli su potrebu za stvaranjem medija koji će uspjeti odgovoriti na sve glasnije zahtjeve pristupa i naučne valorizacije stručne muzejske građe. Shodno tome, Zavičajni muzej pokrenuo je inicijativu za osnivanjem svog prvog naučnog časopisa pod nazivom Radovi Zavičajnog muzeja u Visokom.
U Radovima Zavičajnog muzeja objavljuju se:

  • Radovi i rasprave
  • Građa
  • Izvještaji i saopćenja
  • Prikazi i recenzije