Uredništvo

Izdavač:

JU Zavičajni muzej - Visoko, Visoko

 

Glavna i odgovorna urednica:

 

Mubera Pulo, dipl. orijent.

 

Urednički savjet:

doc. dr. Mehmed Kardaš

Đenana Ganić, prof.

Habiba Efendira-Čehić, prof.

Tarik Silajdžić, MA

 

Domaća redakcija:

 

prof. dr. Ibrahim Krzović

dr. Enes Dedić (Institut za historiju, Sarajevo)

dr. Aladin Husić (Orijentalni institut, Sarajevo)

prof. dr. Adnan Kaljanac (Filozofski fakultet, Sarajevo)

prof. dr. Aiša Softić (Katedra za arheologiju, Filozofski fakultet, Sarajevo)

doc. dr. Haris Dervišević (Katedra za historiju umjetnosti, Filozofski fakultet, Sarajevo)

dr. sci. Amra Šačić Beća (Odsjek za historiju, Filozofski fakultet, Sarajevo)

dr. Ramiza Smajić (Institut za historiju, Sarajevo)

v. prof. dr. Esad Delibašić (Katedra za opću kulturologiju, Filozofski fakultet, Zenica)

 

Međunarodna redakcija:

 

prof. dr. Staša Babić (Katedra za arheologiju, Filozofski fakultet, Beograd)

doc. dr. Iva Kaić (Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

dr. Angelina Raičković Savić (Arheološki institut, Beograd)

dr. Slaviša Perić (Arheološki institut, Beograd)

 

Sekretar redakcije:

 

Tarik Silajdžić, MA

 

ISSN 2712-1879 (print)
ISSN 2744-1377 (online)