Radovi Zavičajnog muzeja – Visoko

Knjiga I Broj 1 – ISSN 2744-1377 (Online)

Misija Časopisa

nnn

Misija Časopisa

nn

Osnovni cilj časopisa je da kroz naučno utemeljenu metodologiju rada predstavi javnosti rezultate historijsko – arheoloških istraživanja (prvenstveno na području Visokog ali i šire), te da stručnjacima iz različitih oblasti humanističkog djelovanja (arheologija, historija, historija umjetnosti) ponudi prostor za prezentaciju svog naučnog rada. Časopis će, po uzoru na brojne muzejske i druge slične publikacije, potaknuti razvoj naučnog dijaloga koji će, kroz tretiranje najrazličitijih pitanja iz kulturne prošlosti visočkog i općenito bosanskohercegovačkog područja, nesumnjivo predstavljati vrijedan doprinos naučnoj zajednici Bosne i Hercegovine.

Za pregled PDF verzije kliknite na sliku

ČLANCI


Klikom na naslov otvarate PDF tog člankaSamra Terzić: Drahme Apolonije i Dirahija sa područja Visokog 9


Fadil Hadžiabdić: Osvrt na problem postojanja dalmatinske
flote u vrijeme Marcelina i Julija Nepota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21


Tarik Silajdžić: Lokalitet Svibe u Gornjem Moštru kod Visokog
u svjetlu prvih arheoloških istraživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37


Enes Dedić: Visoki i Podvisoki u odlukama vijeća Dubrovačke
Republike (1415–1444) – Ispisi arhivske građe . . . . . . . . . . . . . . 67


Esad Kurtović: Samobor na Drini (prvi spomen u pisanim
vrelima) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123


Adnan Kaljanac i Jesenko Hadžihasanović: Rezultati zaštitnih
arheoloških istraživanja oko lokaliteta nacionalnog
spomenika Arheološko područje Mili – Krunidbena i grobna
crkva bosanskih kraljeva, Arnautovići, općina Visoko
(terenski dio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130


Đenana Ganić: Ubikacija, evidentiranje i rekognosciranje stećaka
na području općine Visoko sa procjenom stanja oštećenja/
očuvanosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185


Mehmed Kardaš: Ortografija Kopitarova četveroevanđelja . . . . . . 208

Mubera Pulo: Vasijetnama iz Orijentalne zbirke Zavičajnog
muzeja u Visokom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223


Mirna Malić: Jevreji Visokog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Habiba Efendira-Čehić: Ikona iz umjetničke zbirke Zavičajnog
muzeja u Visokom – Sveti Đorđe ubija aždahu . . . . . . . . . . . . . . . . 286Madžida Smajkić: Položaj i uloga depoa u ustanovama
za zaštitu kulturne baštine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306


PRIKAZI

Zbornik radova sa simpozija “Rudarstvo, metalurgija
i geonaslijeđe Kreševa, Fojnice i Kiseljaka”, Kreševo,
i 3. XII 2016, Općina Kreševo, Kreševo, 2018, str.374
(Amila Kurtović) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325


Lana Paćuka, Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog
Sarajeva, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu –
Institut za muzikologiju, Sarajevo, 2019, str. 189.
(Mehmed Hodžić) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330


Virtuelna izložba Zavičajnog muzeja u Visokom – Marica
Vojnović, Visočanka (1892–1982): Zaostavština predmeta
i fotografija s kraja 19. i početka 20. stoljeća
(Habiba Efendira-Čehić i Dženana Arnautović) . . . . . . . . . . . . . . . 335