Stari grad Visoki u 3D

Stari grad Visoki u 3D

Stari grad Visoki

Sajma kože i krzna “VISK 2017”: Izložba na temu kožarstva

Sajma kože i krzna “VISK 2017”: Izložba na temu kožarstva

OTVORENA IZLOŽBA O KOŽARSTVU U VISOKOM KROZ HISTORIJU

Zavičajni muzej Visoko na 39. sarajevskom Festivalu turizma

Zavičajni muzej Visoko na 39. sarajevskom Festivalu turizma

SVEČANO OTVOREN FESTIVAL TURIZMA U SARAJEVU

Mili – Nacionalni spomenici u 3D tehnologiji

Mili – Nacionalni spomenici u 3D tehnologiji

Nacionalni spomenici u 3D tehnologiji

Izložba Collegium artisticum 2016

Udruženje Setup u saradnji sa Asocijaciom arhitekata u BiH i Zavičajnim muzejom Visokom organizira izložbu Collegium artisticum 2016, dio arhitektura.
Tradicionalna selektivna godišnja izložba “COLLEGIUM ARTISTICUM” predstavlja godišnju produkciju članova i članica Udruženja likovnih umjetnika BiH (ULUBiH), Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH (ULUPUBiH) i Asocijacije arhitekata u BiH (AABiH), održava se od 1975 godine.

Srdačno vas pozivamo da nam se pridružite na otvaranju izložbe
Collegium artisticum 2016 – Arhitektura.

petak 14.10. u 19.30 h.
Izložba je otvorena do 21.10.2016